FLEXIBILITY EXERCISE การยืดหยุ่น

การยืดเหยียดเป็นการทำให้กล้ามเนื้อที่หดตึงคลายออกโดยการหยียดกล้ามเนื้อมีประโยชน์ ดังนี้

– ป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

– ควรทำทุกครั้งหลังการออกกำลังกาย

– ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย

 -ลดปัญหา Office Syndrome