เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟิตคัลตี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพคนไทย

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประยุกต์ที่มีประสบการณ์ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้คำปรึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคลากรขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน